//
a

آهن گداخته بر بدن این کودک برای رهایی از جیغ زدن ! عکس

آهن گداخته بر بدن این کودک برای رهایی از جیغ زدن ! عکس
آهن گداخته بر بدن این کودک برای رهایی از جیغ زدن ! عکسReviewed by Admin on May 31Rating:
فجیع ترین اقدام یک مادر نسبت به فرزندش برای رها شدن از جیغ  و گریه های کودک! کجاست انسانیت؟
کودک بیچاره ای که به دهانش قفل زده شده مرد نیجریه ای برای خلاص شدن از شر جیغ و داد فرزند 4 ساله خود بعد از این که بدن او را با آهن داغ سوزاند دهانش را قفل زد.!! چه وحشتناک
دادگاه مرد 30 ساله به نام کریس الویس برای رهایی از جیغ و داد فرزند 4 ساله خود به نام گادریش پس از اینکه او را به شدت با اهن گداخته داغ نمود به دهانش قفل زد و او را در ظرف کیسه پلاستیکی بزرگی انداخت.

آهن گداخته بر بدن این کودک برای رهایی از جیغ زدن ! عکس

مادر گادریش هنگامی که از بازار به خانه برگشت با جسد مرده فرزندش مواجه شد و سریعا به پلیس زنگ زد.کریس به اتهام قتل فرزند خود روانه زندان شد.

a
a